Ang iskultura ni Martin Luther King Jr

Araw ng MLK sa Grant High School

“Isip, Katawan, Kaluluwa…Komunidad.”

 

Magbibigay ang One Community Health ng edukasyon sa kalusugan tungkol sa mga serbisyo at screening para sa mga kabataan.

https://www.evensi.us/north-area-mlk-march-2019-roberts-family-development-center/283865369

 

Grant Union High School
1400 Grand Avenue, Sacramento, CA 95838 (Main Campus)

Enero 21, 10:30 am-3pm

 

 

Kamakailang Balita