Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Gaylene Huntsman, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2012, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2024)

Pahayag ng mga Halaga

Una akong sumali sa Cares Community Health Board of Directors dahil sa mataas na kalidad ng pangangalaga na ibinibigay sa mga indibidwal na may HIV/AIDS. Sa paglipas ng mga taon, pinarangalan akong maging bahagi ng pagpapalawak ng aming mga serbisyo bilang Federally Qualified Health Center na nagbibigay-daan sa One Community Health na magbigay ng mataas na kalidad na pangangalagang pangkalusugan sa marami sa mga hindi nabibigyan ng serbisyo sa aming komunidad.