Maging Quitter sa ika-21 ng Nobyembre

Sumali sa karamihan at huminto nang sama-sama sa panahon ng Great American Smokeout.

Great American Smokeout 2019

Ang pagtigil sa paninigarilyo ay hindi madali. Kailangan ng oras. At isang plano. Hindi mo kailangang huminto sa paninigarilyo sa isang araw. Magsimula sa unang araw. Hayaan ang Great American Smokeout na kaganapan sa Nobyembre 21 na maging araw mo para simulan ang iyong paglalakbay tungo sa isang buhay na walang usok. Makakasama mo ang libu-libong tao na naninigarilyo sa buong bansa sa paggawa ng mahalagang hakbang tungo sa mas malusog na buhay at pagbabawas ng iyong panganib sa kanser. Dagdag pa, matutulungan ka ng American Cancer Society na ma-access ang mga mapagkukunan at suporta na kailangan mo upang huminto.

 

Dito magsisimula ang pagtigil.