naka-tile na background na may logo ng One Community

Pagsasara ng Holiday – Pasko

Isang Community Health ang magiging
sarado noong Martes, ika-25 ng Disyembre.

Kabilang dito ang aming Midtown Campus,
aming Arden-Arcade Campus, at aming
Opisina ng administrasyon.

 

Martes, Disyembre 25, Buong Araw
One Community Health, Midtown Campus
One Community Health, Arden-Arcade Campus
One Community Health, Administration Building

 

Magkakaroon tayo ng mga adjusted hours ng operasyon para sa holidays.

Lunes, ika-24 ng Disyembre, 8 am-5 pm (Midtown Campus
at Administration Building) at
8 am-2 pm (Arden-Arcade Campus)

Martes, ika-25 ng Disyembre, Sarado

 

 

 

 

 

 

Kamakailang Balita