Mga lokasyon

Ang One Community Health ay may tatlong lokasyon, dalawa sa mga ito ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mas malawak na komunidad ng Sacramento.

Pangangasiwa

Para sa mga emerhensiya at hindi inaasahang problema sa pangangalagang pangkalusugan, nag-aalok kami ng buong-panahong saklaw. Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan pagkatapos ng mga oras, mangyaring tumawag 916 443-3299 at ipaalam sa kanila na ikaw ay mula sa One Community Health. Gayunpaman, kung nakakaranas ka ng isang seryoso o nagbabanta sa buhay na emergency, mangyaring tumawag sa 911 o tumuloy sa pinakamalapit na emergency room.

Address

 

1400 X Street
Sacramento, CA 95818
 
916 443-3299

Mga direksyon

 

Administration is located in midtown Sacramento.

Oras

* Not open to the public.

** Due to COVID-19, these are temporary hours.

  • Monday, Tuesday, and Thursday ** 7:30 am-4 pm
  • Wednesday and Friday ** sarado

Makipag-ugnayan

Pangkalahatan:

916 443-3299

 

Numero ng Fax:

916 325-1984

 

Contact sa Media:

916 914-6250