Mga lokasyon

Ang isang Community Health ay may tatlong lokasyon, dalawa ang nagbibigay ng mga serbisyong pangangalaga sa kalusugan sa mas malaking pamayanan ng Sacramento.

Ang aming Midtown at Arden-Arcade campus ay nagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga serbisyong medikal, dental at pag-uugali. Nagtatampok din ang Midtown campus ng isang buong parmasya at laboratoryo. Upang makahanap ng isang tagabigay ng serbisyo o serbisyo sa lokasyon na pinaka-maginhawa sa iyo, mangyaring bisitahin ang aming pahina ng Tagabigay. Mangyaring sumangguni sa aming Mga nagbibigay at Mga Serbisyo upang malaman ang higit pa tungkol sa kung aling lokasyon ang maaaring umangkop sa iyong mga pangangailangan.

Para sa mga emerhensiya at hindi inaasahang mga problema sa pangangalagang pangkalusugan, nag-aalok kami ng pag-ikot sa buong-saklaw na saklaw. Kung kailangan mong maabot ang isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan pagkatapos ng oras, mangyaring tumawag 916 443-3299 at ipaalam sa kanila na ikaw ay mula sa Isang Komunidad sa Kalusugan. Gayunpaman, kung nakakaranas ka ng isang seryoso o emergency na nagbabanta sa emergency, mangyaring tumawag sa 911 o magpatuloy sa pinakamalapit na silid ng emergency.

 

 

Midtown Campus

Address

1500 21 Street
Sacramento, CA 95811

916 443-3299
magdagdag ng contact

Oras

Clinic **

 • Lunes? Huwebes: 7:45 am-7 pm (Building A & B)
 • Biyernes: 7:45 am-6 pm (Building A & B)
 • Sabado: 8:45 am-5 pm (Building B only)
 • Linggo: Sarado

Dental **

 • Lunes Martes Miyerkules Huwebes: 8 am-7 pm
 • Biyernes: 8 am-66 pm
 • Sabado: 9 am-5 pm
 • Linggo: Sarado

Paghahanap sa Trabaho **

 • Lunes? Huwebes: 7:30 am-7 pm
 • Biyernes: 7:30 am-6: 30 pm
 • Sabado: 8:30 am-5 pm

Parmasya *

 • Lunes? Biyernes: 9 am-66 ng gabi
 • Sabado: 9 am-5 pm
 • Linggo: Sarado

* Isinara mula ika-12 ng hapon-1 ng hapon para sa tanghalian ** Isinara tuwing Miyerkules sa pagitan ng ika-12 ng hapon hanggang 2 ng hapon para sa Mga Pulong sa Staff

Makipag-ugnay

 • Pangkalahatan:

  916 443-3299
 • Mga appointment:

  916 443-3299
 • Pagkatapos ng Oras Sa Tawagan:

  916 443-3299
 • Hotline ng Pagsunod:

  877 316-0213
 • Numero ng Fax:

  916 325-1984
 • Makipag-ugnay sa Media:

  916 914-6250
 • Parmasya:

  916 914-6256

Mga direksyon

Ang Midtown Campus ay maginhawang matatagpuan sa midtown Sacramento.

Mga direksyon