Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Michael O. Martinez, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2005, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2023)

Pahayag ng mga Halaga

Sa lahat ng community service board na pinaglilingkuran ko, ito ang pinakamahalaga sa akin. Ang malalim na pangako ng klinika mula noong Unang Araw sa katarungang panlipunan, pagkakapantay-pantay para sa lahat, at pakikiramay na pangalagaan ang sinuman at lahat na lumalakad sa aming mga pintuan nang bukas ang mga kamay at walang paghuhusga ang nagpatuloy sa aking inspirasyon na gumawa ng higit pa para sa aming mga pasyente at aming komunidad bilang isang matagal nang naglilingkod na miyembro ng lupon, kabilang ang ilang taon bilang nakaraang board chair.