greyscale na imahe ni Martin Luther King Jr

Mga Oras ng Operasyon sa Araw ng MLK

Bukas ang Midtown at Arden-Arcade Campus sa Lunes, ika-21 ng Enero

Parehong bukas ang mga kampus ng One Community Health sa Lunes, ika-21 ng Enero.

Ang mga oras ng operasyon ay 9 am hanggang 5 pm.

 

Isang Kalusugan ng Komunidad
Midtown Campus
1500 21st Street
Sacramento, CA 95811

916 443-3299

 

Isang Kalusugan ng Komunidad
Arden-Arcade Campus
1442 Ethan Way, Suite 100
Sacramento, CA 95825

916 443-3299

 

 

Ang Midtown at Arden-Arcade Campus ay bukas mula 9 am-5 pm.

 

 

 

Kamakailang Balita