Isang Kalusugan ng Komunidad

Ang One Community Health ay isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at espesyalidad na pangangalaga na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng ating komunidad.

Archive ng Balita

Juneteenth Block Party June 17th 4pm - 9pm 40 Acres Art and Cultural Center in Oak Park St. HOPE is pleased to partner with the University of the...

Sacramento Pride Festival June 10th & 11th, 2023 Capital Mall Sacramento  Embracing Love, Health, and Unity Sacramento Pride Weekend events are produced by the Sacramento LGBT Community Center.  Their...

2023 Women's Summit upang Tugunan ang Mga Kawalang-katarungan sa Kalusugan sa Kababaihang May Pagtuon sa Reproductive Health, Mental Health, at HIV Care and Prevention Marso 12, 2023 12:30pm-4:00pm Holiday Inn...

National Black HIV/AIDS Awareness Day! Malayo na ang narating namin pero may gagawin pa. Isang Community Health ang sumali sa Sacramento Black Chamber ng...

Bilang pagpupugay sa Black HIV/AIDS Awareness Day, samahan kami sa libreng kaganapang ito habang nagkakaisa kaming bawasan ang stigma sa HIV, talakayin ang mga pagsulong sa pag-iwas sa HIV,...

Sa One Community Health, gusto naming magkaroon ka ng impormasyon para mapanatili kang ligtas at malusog. Ngayon ay binibigyan ka namin ng impormasyon tungkol sa Monkeypox. Kung ikaw...