Huwag Maghintay upang Kunin ang Pangangalaga na Kailangan mo

Kung ikaw o isang taong kilala mo ay kailangang makakita ng isang medikal na tagabigay ng serbisyo, mangyaring huwag mag-atubiling makuha ang pangangalagang kailangan mo. Ang pagtanggal nito, maaaring mangahulugang mas malaking problema sa hinaharap.

Kung nawalan ka ng seguro, tawagan kami. Makakatulong kami sa iyo na makahanap ng saklaw sa panahon ng mahirap na oras na ito.

Naiintindihan namin na ang mga tao ay nababahala tungkol sa pagpunta sa isang medikal na pasilidad. May pagpipilian kang magkaroon ng pagbisita sa telepono, depende sa iyong kalagayan sa kalusugan. Kung kailangan mong makita kami nang personal, mayroon kaming proteksyon sa kaligtasan sa lugar. Sinusuri namin ang lahat para sa mga sintomas ng COVID-19 at gumawa kami ng mga hakbang upang matiyak na ang aming mga pasyente ay nalalayo sa isa't isa.

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga alalahanin sa kalusugan ng kaisipan, maaari rin naming ayusin ito.

Mahalaga na alagaan ang iyong sarili. Makakatulong tayo

Tumawag sa 916 443-3299 at isa sa aming Mga Kinatawan sa Serbisyo ng Pasyente ay maaaring makatulong sa iyo.

Kamakailang Balita

tlTagalog