Kunin ang iyong bakuna sa trangkaso.

Hangga't ang mga virus ng trangkaso ay nagpapalipat-lipat, hindi pa huli ang lahat upang mabakunahan.

Inirerekomenda ang isang taunang bakuna sa trangkaso para sa lahat ng 6 na buwan at mas matanda.

Mahalaga ang pagbabakuna para sa pagprotekta sa mga tao na may mataas na peligro ng mga malubhang pagkumpleto, kabilang ang:
? bata
? buntis na babae
? matanda 65 taong gulang at mas matanda
? sinumang may talamak na kondisyon sa kalusugan tulad ng hika, diabetes, o sakit sa puso.

Upang makakuha ng shot shot, makipag-usap sa iyong medical provider ngayon!

Kamakailang Balita

tlTagalog