Ang Isang Komunidad sa Kalusugan ng Komunidad ng Bata ng Komunidad Kasama ang Screening ng Lead

Ang isang kamakailang audit ng estado ng California ay natagpuan na ang 1.4 milyong mga bata na sakop ng Medi-Cal ay hindi nakatanggap ng ipinag-uutos na pagsubok sa estado para sa pagkalason sa tingga.

Alam ng Isang Komunidad sa Komunidad kung gaano kahalaga ang pagsubok na ito at regular na sumusubok sa lahat ng mga bata sa isa at dalawang taong gulang.

Tiyaking tinitiyak din namin na ang lahat ng mga bata na wala pang anim na taon ay may dokumentong resulta ng pagsubok sa pagsubok at susubukan ang mga hindi? Dahil nais namin ang pinakamahusay na pangangalaga para sa lahat ng aming mga pasyente, ang anumang bata na kamakailan na lumipat sa Estados Unidos ay natatanggap din ang pagsubok na ito.

Ang mga mahahalagang pagsubok sa screening, tulad ng isa para sa tingga, ay isang mahalagang bahagi ng mahusay na pagbisita sa bata. Hinihikayat ng aming nakatuong koponan ng bata ng mga magulang at tagapag-alaga na tiyakin na ang mga bata ay tumatanggap ng regular na maayos na pagbisita sa bata upang matulungan silang lumaki nang malusog.

Alamin ang higit pa tungkol sa lahat ng aming komprehensibong serbisyo at kung paano maging isang pasyente sa pamamagitan ng pagtawag sa 916 443-3299.

Kamakailang Balita

tlTagalog