Ang Mga Pagsubok sa Mga Screening at Bakuna na Panatilihing Malusog ka

Kailangan nating lahat ng iba't ibang mga pagsusuri at pagbabakuna sa iba't ibang yugto ng buhay.

Ang mga taong may edad na 50 pataas ay dapat makita ang kanilang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga regular na pag-checkup at naaangkop na mga pagsusuri at mga bakuna.

Ang ilan sa mga karaniwang pagsusuri sa screening para sa mga kalalakihan ay maaaring kabilang ang: Pagsubok ng kolesterol, screening ng diabetes, screening sa kalusugang pangkaisipan, screening ng colorectal, pagsusuri sa pandinig at bakuna sa pneumonia.

Ang mga pagsusuri sa mga kababaihan para sa mga kababaihan ay maaaring kabilang ang: Pagsubok ng thyroid (TSH), pagsukat ng presyon ng dugo, Pap smear at pelvic exam, colorectal screening at isang mole exam.

Karamihan sa mga tao ay dapat ding makakuha ng taunang mga bakuna sa trangkaso.

Hindi sigurado kung anong uri ng mga pagsusuri at mga bakuna na kailangan mo? Ipabatid sa iyo ng iyong tagapagkaloob ng pangangalaga sa kalusugan kung anong mga pagsusuri at pagbabakuna ang tama para sa iyo at kung kailan mo dapat makuha ang mga ito.

Kamakailang Balita

tlTagalog