One Community Health Vision Services

Ang pagiging malusog ay nangangahulugan ng higit pa sa regular na pagpapatingin sa iyong doktor at dentista — ang mga regular na appointment sa mata ay kasinghalaga para sa mabuting kalusugan.

One Community Health Vision Services

Ang pagiging malusog ay nangangahulugan ng higit pa sa regular na pagpapatingin sa iyong doktor at dentista — ang mga regular na appointment sa mata ay kasinghalaga para sa mabuting kalusugan. Ang mga sakit sa mata ay karaniwan at maaaring hindi napapansin sa mahabang panahon - ang ilan ay walang sintomas sa simula. Ang isang pagsusulit sa mata ay maaaring makakita ng iba pang mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo o diabetes.

Ang aming mga optometrist ay nagsasagawa ng mga pagsusulit sa mata para sa malawak na hanay ng mga kondisyon, kabilang ang:

 

  • Diabetic Retinopathy
  • Glaucoma
  • Macular Degeneration
  • Mga katarata
  • Mga Repraktibo na Error
  • Tuyong Mata

 

Isang pasyente ng Community Health na interesado sa mga serbisyo sa paningin ay dapat tumawag sa aming pangunahing numero sa 916 443-3299.