Isang Serbisyo sa Pananaw sa Kalusugan ng Komunidad

Ang pagiging malusog ay nangangahulugan na higit pa sa mga regular na pag-checkup sa iyong doktor at dentista - ang mga regular na appointment sa mata ay mahalaga lamang sa mabuting kalusugan.

Isang Serbisyo sa Pananaw sa Kalusugan ng Komunidad

Ang pagiging malusog ay nangangahulugan na higit pa sa mga regular na pag-checkup sa iyong doktor at dentista - ang mga regular na appointment sa mata ay mahalaga lamang sa mabuting kalusugan. Karaniwan ang mga sakit sa mata at hindi mapapansin nang mahabang panahon? ang ilan ay walang sintomas sa una. Ang isang eksaminasyon sa mata ay maaaring makita kahit na iba pang mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo o diyabetis.

Ang aming mga optometrist ay nagsasagawa ng mga pagsusulit sa mata para sa isang malawak na hanay ng mga kondisyon, kabilang ang:

  • Diabetic Retinopathy
  • Glaucoma
  • Macular Degeneration
  • Mga katarata
  • Refractive Errors
  • Patuyong Mata

Optical services are open Monday through Friday from 8:30 am to 5:00 pm, closed daily for lunch from 12 pm-1 pm (12 pm?2 pm on Wednesdays).

Ang isang pasyente sa Community Health na interesado sa mga optical services ay dapat tumawag sa aming pangunahing numero sa 916 443-3299.

tlTagalog