Pag-optimize ng Pangangalaga para sa Omicron Wave

Sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19, ang One Community Health ay nag-o-optimize ng mga mapagkukunan upang magbigay ng pagsusuri sa COVID para sa mga taong higit na nangangailangan nito. Nagbibigay kami ng pagsusuri sa mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19 at gabay para sa mga pasyenteng may mga alalahanin ngunit walang mga sintomas upang mapabuti ang kahusayan. Pinapataas din namin ang mga pagbisita sa telemedicine, pre-screening, at pagpapanatili ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghikayat sa mas kaunting mga pasyente at miyembro ng pamilya sa site na bawasan ang panganib.

Habang mas maraming tao ang nalantad sa variant ng Omicron, lumalaki ang pangangailangan para sa pagsubok at clearance para sa trabaho, paaralan at pabahay. Nakahanda kaming tulungan ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mahahalagang manggagawa, mga pasyente at komunidad sa pamamagitan ng alon na ito.

Ang pagpapanatiling ligtas sa mga pasyente at pagsubaybay sa mga pasyenteng may mga sintomas ng COVID para maiwasan ang impeksyon, malubhang karamdaman, at para makapagligtas ng mga buhay ang aming mga pangunahing priyoridad. Ang mga alituntuning ito ay makakatulong na protektahan ka, ang iyong pamilya at komunidad.

Kung ikaw ay may mga sintomas ng COVID-19

 • Tawagan ang health center para sa isang appointment sa telepono sa aming kawani ng Respiratory Clinic na maaaring magpayo pa sa iyo
 • Kung papasok ka para sa pagsubok, magdala lamang ng isang tao sa appointment at maghintay sa mga itinalagang lugar o sa iyong sasakyan gaya ng itinagubilin ng staff.
 • Ang mga walk-in appointment ay limitado at available lamang sa first-come, first-served basis

 

Kung sa tingin mo ay nalantad ka sa COVID-19 ngunit wala kang anumang mga sintomas

 • Isaalang-alang ang isang 7-araw na kuwarentenas upang makita kung mayroon kang anumang mga sintomas
 • Gumawa ng isang pagsubok sa bahay
 • Magpahinga at uminom ng likido

 

Sa kabutihang palad, ang alon na ito ay mas alam natin kung paano maiwasan at maprotektahan laban sa COVID. Panatilihin ang mga pamilyar na kagawiang ito upang mapabagal ang pagkalat ng COVID:

 • Magpabakuna
 • Manatili sa bahay hangga't maaari at iwasan ang malalaking pagtitipon
 • Magsuot ng mask at social distancing ng hindi bababa sa 6 na talampakan sa mga pampublikong lugar
 • Hugasan at i-sanitize ang mga kamay nang madalas
 • Iwasan ang paglalakbay

 

Kamakailang Balita