Maligayang pagdating sa One Community Health

Ang One Community Health ay isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at espesyalidad na pangangalaga na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng ating komunidad.

Maligayang pagdating sa One Community Health – Pediatric Medi-Cal Patient

Itinalaga ng Medi-Cal ang One Community Health upang magbigay ng kalusugan pangangalaga para sa isang bata sa iyong pamilya. Mangyaring tawagan kami sa 916-443-3299 upang mag-iskedyul ng pagbisita sa telepono para sa iyong anak.

  

Binago ng COVID-19 ang pagdalo ng ating mga anak sa day care at paaralan. Maaaring gamitin ng mga magulang ang oras na ito upang isali ang mga bata sa aktibong paglalaro at mga malusog na gawi sa bahay tulad ng paghuhugas ng kamay, pagkain ng malusog, at regular na gawi sa pagtulog. Mahalaga rin na ang mga bata ay patuloy na makakuha ng rregular na pagsusuri at mga pagbabakuna upang mapanatili silang malusog habang sila ay lumalaki.

 

Isang alok sa Community Healths pagbisita sa doktor sa pamamagitan ng tawag sa telepono o video. Kami rin may protektadong espasyo sa aming mga klinika para makita ang mga bata at gumawa ng mga bakuna o iba pang pagsusuri. Ang mga magulang ay hinihiling na tumawag nang maaga at makipag-usap sa mga kawani ng medikal tungkol sa kalusugan ng kanilang anak at kung kailan ang pinakamahusay na oras kung kinakailangan upang dalhin ang bata para sa mga pagbabakuna, pag-unlad. mga screening o mga pagsubok sa lab.

 

Tayo ay sinusuri ang bawat tao para sa COVID-19 dati ang kanilang appointment sa pamamagitan ng telepono at sinumang pupunta sa aming mga lokasyon upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga pasyente. Ang lahat ng may mga sintomas ay sinusuri ng isang doktor at kung kailangan nila ng pagsusuri para sa COVID-19 ang pagsusuri ay libre.

 

Iyong ng bata unang pagbisita sa One Community Health ay an mahalagang oras sa simulan ang pagbuo ng isang relasyon sa iyong anak doktor. Tawagan kami sa 916-443-3299 para sa isang appointment upang mapanatiling malusog at masaya ang iyong anak. Ang aming pangkat ng mga pediatrician at pagsasanay sa pamilya mga doktor nag-aalok ng kumpletong mga serbisyo sa bata, kabilang ang pangangalaga sa bagong panganak at sanggol, pagbabakuna, pisikal na paaralan at palakasan, at nutrisyon. Nag-aalok din kami ng pangangalaga sa ngipin at paningin at a buong serbisyo parmasya. Karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo at lokasyon ay kasama sa welcome packet na ito.

 

Nag-aalok ang One Community Health ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng edad, mula sa mga sanggol hanggang sa mga nakatatanda. We ay narito upang makipagtulungan sa iyo upang matiyak na ang buong pamilya ay mananatiling malusog.

 

Taos-puso,  

Ang Pediatrics Team sa One Community Health

Madali lang gumawa ng appointment. Tumawag 916 443-3299.