Mga pasyente

Sa One Community Health, nakatuon kami sa pagtulong sa mga tao na mabuhay nang mas malusog na buhay sa pamamagitan ng mataas na kalidad, komprehensibong serbisyo sa kalusugan.

Kapag binisita mo kami para sa pangangalagang medikal, nais naming makaramdam ka ng malugod at komportable. Nais din namin na ikaw ay maging isang kasosyo sa iyong pangangalaga. Ang aming layunin ay upang maunawaan mo, magtanong, at magkaroon ng kamalayan na maaari kang magtrabaho sa pakikipagtulungan sa mga kawani upang makagawa ng mga pagpipilian sa buhay na hahantong sa iyong pinabuting kalusugan.

Mga Karapatan ng Pasyente

Ang kumpedensiyal ay nasa pangunahing pangunahing pag-aalaga ng pasyente. Isang Isa sa Kalusugan ng Komunidad ang sineseryoso ang iyong karapatan sa privacy at pagiging kompidensiyal. Upang matiyak na ang aming mga pasyente? Ang impormasyon ay palaging protektado, nag-set up kami ng isang bilang ng mga mekanismo sa privacy. Bilang karagdagan, ito ay palaging ang aming layunin upang:

  • Ibigay sa iyo ang pinakamataas na kalidad ng pangangalagang pangkalusugan na posible
  • Ibigay sa iyo ang pag-aalaga sa isang ligtas at epektibong kapaligiran
  • Tiyakin ang iyong dignidad
  • Igalang ang iyong mga karapatan bilang isang pasyente

Magagawa lamang natin ang mga hangarin na ito kung magtutulungan tayo bilang isang koponan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang sumusunod na mga dokumento na naglalarawan sa iyong rights at responsibilidad, pati na rin ang ating patakaran sa pagkapribado at pagkapribado.

(Bersyon ng Espanyol ng Mga Karapatan at Mga Pananagutan ng Pasyente at ang aming Patakaran sa Pagkapribado at Confidentiality)

tlTagalog