Protektahan ang Iyong Sarili mula sa Trangkaso

Mahalagang Impormasyon para sa mga Taong may HIV

Mga Taong May HIV: Protektahan ang Iyong Sarili mula sa Trangkaso – Okt. 23, 2020

Ang pagkuha ng bakuna laban sa trangkaso sa panahon ng 2020-2021 ay mas mahalaga kaysa dati dahil sa patuloy na pandemya ng COVID-19. Kapag nabakunahan ka, binabawasan mo ang iyong panganib na magkasakit ng trangkaso at posibleng ma-ospital o mamatay dahil sa trangkaso. Sa season na ito, ang pagkuha ng bakuna laban sa trangkaso ay may karagdagang benepisyo ng pagbawas sa pangkalahatang pasanin sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan at pag-save ng mga mapagkukunang medikal para sa pangangalaga ng mga pasyente ng COVID-19.

 

Ang mga taong may HIV—lalo na ang mga may napakababang bilang ng CD4 cell o hindi umiinom ng antiretroviral therapy—ay nasa mataas na panganib para sa mga seryosong komplikasyon na nauugnay sa trangkaso. Dahil dito, lalong mahalaga na ang mga taong may HIV ay magpabakuna sa trangkaso taun-taon. (Ang nasal spray flu vaccine ay hindi inirerekomenda para sa mga taong may HIV.)

 

Bilang karagdagan sa pagkuha ng isang bakuna laban sa trangkaso bawat taon, ang mga taong may HIV ay dapat kumuha ng pareho araw-araw na mga aksyong pang-iwas Inirerekomenda ng CDC sa lahat, kabilang ang pag-iwas sa mga taong may sakit, pagtatakip ng ubo, at madalas na paghuhugas ng kamay.

 

Hinihikayat ka naming matuto nang higit pa tungkol sa pana-panahong trangkaso, gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili, at turuan ang iba. Narito ang ilang mapagkukunan upang matulungan ka:

 

 

Tandaan, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pana-panahong trangkaso ay ang pagpapabakuna bawat taon.