Patakaran sa Privacy

Paunawa ng patakaran sa privacy at kung paano namin pinoprotektahan ang impormasyong ipinasok sa website na ito.

Pagkapribado at Seguridad

Ang paunawa sa privacy na ito ay nagbubunyag ng patakaran sa privacy para sa onecommunityhealth.com. Ang paunawa sa privacy na ito ay nalalapat lamang sa impormasyong nakolekta ng website na ito. Aabisuhan ka nito tungkol sa mga sumusunod:

 

  • Anong personal na nakakapagpakilalang impormasyon ang nakolekta mula sa iyo sa pamamagitan ng website, kung paano ito ginagamit at kung kanino ito maaaring ibahagi.
  • Anong mga pagpipilian ang magagamit mo tungkol sa paggamit ng iyong data.
  • Ang mga pamamaraang pangseguridad sa lugar upang protektahan ang maling paggamit ng iyong impormasyon.
  • Paano mo maitatama ang anumang mga kamalian sa impormasyon.

Pangongolekta, Paggamit, at Pagbabahagi ng Impormasyon
Kami ang tanging may-ari ng impormasyong nakolekta sa site na ito. Mayroon lamang kaming access sa/pangongolekta ng impormasyon na boluntaryo mong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng email o iba pang direktang pakikipag-ugnayan mula sa iyo. Hindi namin ibebenta o uupahan ang impormasyong ito sa sinuman.

 

Gagamitin namin ang iyong impormasyon upang tumugon sa iyo, patungkol sa dahilan kung bakit ka nakipag-ugnayan sa amin. Hindi namin ibabahagi ang iyong impormasyon sa anumang third party sa labas ng aming organisasyon, maliban sa kung kinakailangan upang matupad ang iyong kahilingan, hal upang magpadala ng isang order.

 

Maliban kung hihilingin mo sa amin na huwag, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email sa hinaharap upang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagong serbisyo, o mga pagbabago sa patakaran sa privacy na ito.

 

Ang Iyong Pag-access at Pagkontrol sa Impormasyon
Maaari kang mag-opt out sa anumang hinaharap na mga contact mula sa amin anumang oras. Magagawa mo ang sumusunod anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email address o numero ng telepono na ibinigay sa aming website:

 

  • Tingnan kung anong data ang mayroon kami tungkol sa iyo, kung mayroon man.
  • Baguhin/itama ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
  • Ipatanggal sa amin ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
  • Ipahayag ang anumang alalahanin mo tungkol sa aming paggamit ng iyong data.

 

Mga link
Ang website na ito ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga site. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na hindi kami mananagot para sa nilalaman o mga kasanayan sa privacy ng iba pang mga site. Hinihikayat namin ang aming mga gumagamit na magkaroon ng kamalayan kapag umalis sila sa aming site at basahin ang mga pahayag sa privacy ng anumang iba pang site na nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon.

 

Seguridad
Gumagawa kami ng mga pag-iingat upang maprotektahan ang iyong impormasyon. Kapag nagsumite ka ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng website, protektado ang iyong impormasyon sa online at offline.

 

Saanman kami nangongolekta ng sensitibong impormasyon (tulad ng data ng credit card), ang impormasyong iyon ay naka-encrypt at ipinapadala sa amin sa isang secure na paraan. Maaari mong i-verify ito sa pamamagitan ng paghahanap ng icon ng lock sa address bar at paghahanap ng “https” sa simula ng address ng Web page.

 

Habang gumagamit kami ng encryption upang protektahan ang sensitibong impormasyong ipinadala online, pinoprotektahan din namin ang iyong impormasyon nang offline. Tanging ang mga empleyado na nangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang isang partikular na trabaho (halimbawa, pagsingil o serbisyo sa customer) ang binibigyan ng access sa personal na nakakapagpakilalang impormasyon. Ang mga computer/server kung saan kami nag-iimbak ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon ay pinananatili sa isang secure na kapaligiran.

 

Kung sa tingin mo ay hindi namin sinusunod ang patakaran sa privacy na ito, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa amin sa pamamagitan ng telepono sa 916 443-3299.