Mga mapagkukunan

Nakatuon ang One Community Health sa pagbibigay ng impormasyon at mga tool na kailangan para pinakamahusay na pamahalaan ang iyong kalusugan.

Balita

May karapatan kang makatanggap ng "Pagtatantya ng Mabuting Pananampalataya" na nagpapaliwanag kung magkano ang halaga ng iyong pangangalagang medikal. Sa ilalim ng batas, ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay kailangang...

Ayaw ba ng iyong anak sa oras ng pagtulog? Maaaring dahil ito sa childhood insomnia. Tinutukoy din bilang paglaban sa oras ng pagtulog, ang childhood insomnia ay maaaring sanhi ng hindi mapakali...