Isang Kalusugan ng Komunidad

Ang One Community Health ay isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at espesyalidad na pangangalaga na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng ating komunidad.

Maaaring Pigilan ng Mga Pagbisita sa Kaayusan ng Bata ang mga Napalampas na Pag-screen ng Lead

Maaaring mahirap malaman kung ang iyong anak ay nalantad sa tingga mula sa pintura, tubig, o iba pang mga mapagkukunan sa iyong kapitbahayan.

 

“Karaniwang sinusuri namin ang mga bata [para sa lead] bilang bahagi ng aming child wellness checks sa 1 taon at 2 taong gulang. Ang paggawa kung ano ang pinakamainam para sa aming mga pasyente ay nangangahulugan din na kumpletuhin namin ang pagsusuri sa sinumang bata hanggang sa edad na 6 na walang naitalang pagsusuri at sinumang mga bata na kamakailan ay lumipat sa USA, "sabi ni Tamara Todd, MD FAAP, Pediatrician sa One Community Health .

 

Ang mga pagbisita sa kalusugan ng bata ay mga madaling paraan para matiyak ng mga magulang na nakukuha nila ang mga pagsubok na kailangan nila upang mapanatili silang malusog habang sila ay lumalaki.

 

Pag-audit: Karamihan sa mga bata ng Medi-Cal ay hindi nakuha ang lead screening

 

https://www.kcra.com/article/audit-majority-of-medi-cal-children-missed-lead-screening/30435923