Mga Serbisyo

Ang Isang Community Health ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao na mabuhay nang mas malusog na buhay sa pamamagitan ng mataas na kalidad, komprehensibong serbisyo sa kalusugan.

Kapag binisita mo ang isa sa aming mga sentro ng kalusugan, nais naming kumportable ka at maging kapareha sa iyong pangangalaga.

Ang aming koponan ng mga espesyalista sa medikal? Kabilang ang mga manggagamot, nars na nars, katulong sa manggagamot, mga dentista, psychiatrist, mga therapist sa kalusugan sa pag-uugali, tagapayo sa pang-aabuso, mga gamot sa klinika, at mga nutrisyonista? Nag-aalok kami ng isang buong hanay ng mga serbisyo upang matugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Pangitain

Kailangan ba ng aming mga pasyente ng isang referral upang makakuha ng isang pagsusulit sa mata?
Hindi, maaari silang tumawag at gumawa ng appointment sa kanilang sarili.

Anong uri ng mga kundisyon ang sinusubukan ng Optometrists?

  • Diabetic Retinopathy
  • Glaucoma
  • Macular Degeneration
  • Mga katarata
  • Refractive Errors
  • Patuyong Mata

Kailangan ba ng isang pasyente na magkaroon ng mga visual na isyu na makikita ng isang optiko?
Hindi. Inirerekomenda na ang lahat ng mga pasyente ay may pagsusulit sa mata bawat taon, anuman ang mga ito na mayroong anumang mga visual na hamon.

Gaano kadalas ang pasyente ay makakuha ng isang pagsusulit sa mata?
Inirerekomenda na ang bawat pasyente ay makikita ng isang optiko ng hindi bababa sa taun-taon. Ang mga pasyente ay hindi pinaghihigpitan sa bilang ng mga beses na maaari silang makita ng optiko? Sa klinika bawat taon.

Ang mga minimum na patnubay ng may sapat na gulang para sa mga pagsusulit sa mata ay:
18-40 Taon Hindi bababa sa bawat 2 taon (sa peligro taun-taon o bilang inirerekumenda)
40-64 Taon Hindi bababa sa bawat 2 taon (sa panganib taun-taon o bilang inirerekumenda)
65 at mas matanda Taunang (nasa peligro taun-taon o bilang pinapayo)

What are the hours for the eye exams?
Optical services are available from 8:30 pm-5 pm Monday through Friday at the Midtown clinic. Closed for lunch from 12 pm-1 pm daily (12 pm-2 pm on Wednesdays).

Saan matatagpuan ang lahat?
The eye exams are performed in the medical area in Building B in the Midtown Campus. Patients do not need an appointment and can drop in.

Magkano ang gastos sa isang pagsusulit sa mata?
Like all of our services, patients will be able to use a sliding fee for the exam. Medi-cal coverage includes eye exams.

Mula nang una tayo noong 1989, naging misyon namin na lumikha ng isang malusog na Sacramento sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-access sa pangangalaga para sa lahat ng mga miyembro ng aming komunidad, anuman ang edad, kasarian, etnisidad, oryentasyon, o kakayahang magbayad. Sundin ang aming paglalakbay.

tlTagalog