Mga Thanksgiving Gathering at Pananatiling Ligtas mula sa COVID-19

Ang One Community Health ay isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at espesyalidad na pangangalaga na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng ating komunidad.

Mga Thanksgiving Gathering at Pananatiling Ligtas mula sa COVID-19