Isang Kalusugan sa Komunidad

Ang isang Community Health ay isang pangunahing pangangalaga sa kalusugan at tagabigay ng pangangalaga ng specialty na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng aming komunidad.

1. Will this vaccine interfere with my DNA?

No. The mRNA does not enter the nucleus of the cell, where your DNA, or genetic material, is stored. After the mRNA gives instructions to make the protein, it is destroyed by your body.

tlTagalog