Ano ang mga Epekto ng Pagkakaroon ng Aneurysm?

Ang isang aneurysm ay nangyayari kapag ang iyong presyon ng dugo ay tumama sa isang mahinang bahagi ng arterya, na nagpipilit sa pader ng arterya na bumuka sa isang epekto ng lobo. Ang mga aneurysm ay maaaring mangyari sa anumang bahagi ng katawan, at maaaring magkaroon ng malubhang epekto depende sa kung saan ito nangyayari. Isang Kalusugan ng Komunidad nag-aalok ng pang-iwas na pangangalaga at mga screening pati na rin ang mga regular na check-up upang matiyak na hindi ka nasa panganib na magkaroon ng aneurysm. 

Mga Uri ng Aneurysms

Ang mataas na presyon ng dugo, mga sugat, mga impeksyon, at atherosclerosis (ang pagtigas at pagpapaliit ng iyong mga arterya) ay maaaring maging sanhi ng lahat ng aneurysms. Kasama ng banta ng aneurysm ang posibilidad ng mga stroke o panloob na pagdurugo. Ang mga namuong dugo at mga problema sa sirkulasyon ay maaari ring mangyari. 

Karaniwan mga uri ng aneurysms isama ang:

 • Aortic Aneurysm

 

Ang ganitong uri ay nangyayari sa iyong aorta. Maaari kang makaranas ng matinding patuloy na pananakit sa o sa gilid ng iyong tiyan, pananakit ng likod, o pagpintig ng iyong hukbong-dagat. 

 • Cerebral Aneurysm

 

Kilala rin bilang a berry aneurysm, ang ganitong uri ay nangyayari sa dingding ng isang daluyan ng dugo sa utak. Maaari kang makaranas ng mga pagbabago sa paningin, pamamanhid, panghihina, pananakit sa itaas o sa mata, pagkalumpo sa mukha, at pagdilat ng mga pupil. 

 • Popliteal Artery Aneurysm

 

Ang ganitong uri ay nangyayari sa dingding ng arterya na nagbibigay ng dugo sa kasukasuan ng tuhod, guya at hita. Ang aneurysm na ito ay karaniwang asymptomatic ngunit kung ito ay malapit sa isang nerve pain ay magaganap. Kung ito ay malapit sa ugat makakaranas ka ng pamamaga

 • Ventricular Aneurysm

 

Ang aneurysm na ito ay nagdudulot ng umbok sa dingding ng puso. Mga sintomas maaaring kabilang ang pagkapagod, igsi ng paghinga, pananakit ng dibdib, at arrhythmia sa puso. 

Mga Cerebral Aneurysm

Ang brain aneurysm ay ang pinaka-mapanganib, at maaaring magkaroon ng iba't ibang sintomas depende sa kung ito ay pumutok o hindi. Kung ang aneurysm ay hindi pumutok, maaari kang makaranas ng:

 • Sakit ng ulo
 • Dilat na mga mag-aaral
 • Malabo o dobleng paningin
 • Sakit sa itaas at likod ng isang mata
 • Nakalaylay na talukap
 • Ang hirap magsalita
 • Panghihina at pamamanhid sa isang bahagi ng iyong mukha

 

Kung ang aneurysm ay pumutok, dapat kang humingi ng medikal na atensyon kaagad. Maaaring kabilang sa mga senyales ang matinding pananakit ng ulo, pagkawala ng malay, pagsusuka, seizure, at pagkawala ng balanse.
Mahalagang makakuha ng diagnosis at paggamot sa lalong madaling panahon. Ang mga aneurysm ay kadalasang may banayad na sintomas o wala, kaya ang mga nakagawiang pagsusulit ay makakatulong sa iyong doktor na makilala ang anumang mga senyales ng babala.

Mga Regular na Pagsusuri

Nag-aalala ka ba tungkol sa mga epekto ng pagkakaroon ng aneurysm? Kung nasa panganib ka para sa aneurysm, malapit na susubaybayan ng One Community Health ang iyong kalusugan at ang iyong mga gamot at ipapaalam sa iyo kung kailangan mong gumawa ng anumang mga pagbabago. Maingat naming pinipili ang iyong plano sa paggamot batay sa iyong personal na kasaysayan pati na rin ang iyong mga pagsukat sa presyon ng dugo. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para mag-iskedyul ng appointment. 

 

Larawan ni Nik Shuliahin sa Unsplash

Kamakailang Balita