Về

One Community Health, trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận của bạn ở Sacramento.

Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc

Nhóm điều hành

Đạo diễn

Blamoh Twegbe, Giám đốc Dược phẩm

Darren Desgroseilliers, Giám đốc Điều hành Nhà thuốc

Eric Wilson, Phó Giám đốc Y tế

Gustavo Trejo, Giám đốc ứng dụng lâm sàng

Jay Anderson, Giám đốc nha khoa

Karie Robinson, Giám đốc Truyền thông

Kenneth Huang, Giám đốc dữ liệu và phân tích

Keshia Lynch, Giám đốc Chương trình HIV

Kristi Abbott, Giám đốc Sức khỏe Hành vi

Lisa Wilson, Giám đốc Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân

Michelle Shadinger, Giám đốc Nhân sự

Mike Bristle, Giám đốc Cơ sở vật chất

Mugunth Nandagopal, Trợ lý Giám đốc Nha khoa

Robert Oto, Giám đốc Hoạt động Tập trung

Sashi Jit, Kiểm soát viên

Tracy Sisemore, Giám đốc Điều hành Phòng khám