Trong khoảng

One Community Health, trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận của bạn ở Sacramento.

One Community Health là một trung tâm y tế cộng đồng tư nhân, phi lợi nhuận phục vụ khu vực Sacramento rộng lớn hơn. Đội ngũ chuyên gia từ bi và có trình độ học vấn cao của chúng tôi sử dụng mô hình chăm sóc tại nhà y tế, bao gồm chăm sóc phòng ngừa, kiểm tra định kỳ, tiêm chủng và quản lý các bệnh cấp tính và mãn tính.

Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc
Richard SooHoo, Chủ tịch
Michael RO Martinez, Phó chủ tịch
Gaylene Huntsman, Thư ký
Bob Pascuzzi, Thủ quỹ
Susan Bergin
Arthur Durazo
Roberto Jimenez
Shelly McGriff
Charles McNeil
Douglas Smith
Jason Vega

Đội ngũ điều hành
Michelle Monroe, Giám đốc điều hành
Flora R. Asuncion, MBA, B.Sc, Giám đốc điều hành
Charlene Hansen, MD, Interim Chief Medical Officer
Talia Peterson, Giám đốc tài chính
Noah Pinck, Giám đốc Thông tin
Janet Parker, Giám đốc truyền thông
Nicole Machado, Giám đốc tuân thủ
Steve Haas, SPHR-CA, SHRM-SCP, Chief Human Resources Officer

viVietnamese