Trong khoảng

One Community Health, trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận của bạn ở Sacramento.

One Community Health là một trung tâm y tế cộng đồng tư nhân, phi lợi nhuận phục vụ khu vực Sacramento rộng lớn hơn. Đội ngũ chuyên gia từ bi và có trình độ học vấn cao của chúng tôi sử dụng mô hình chăm sóc tại nhà y tế, bao gồm chăm sóc phòng ngừa, kiểm tra định kỳ, tiêm chủng và quản lý các bệnh cấp tính và mãn tính.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Tuyên bố sứ mệnh

Chúng tôi biến đổi cuộc sống thông qua chăm sóc, nghiên cứu và nhận thức cộng đồng.

 

Tầm nhìn chiến lược

One Community Health là một mô hình quốc gia được công nhận, đặt ra các tiêu chuẩn cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện. Vì công việc của chúng tôi, tất cả mọi người được trao quyền để có cuộc sống lành mạnh trong một cộng đồng hỗ trợ với quyền truy cập vào sự chăm sóc tốt nhất.

viVietnamese