Về

One Community Health, trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận của bạn ở Sacramento.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Tuyên bố sứ mệnh

Chúng tôi biến đổi cuộc sống thông qua chăm sóc, nghiên cứu và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

 

Tầm nhìn chiến lược

Một sức khỏe cộng đồng là mô hình quốc gia được công nhận nhằm đặt ra các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện. Vì công việc của chúng tôi, tất cả mọi người đều được trao quyền để có cuộc sống khỏe mạnh trong một cộng đồng hỗ trợ và được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Biểu trưng một cộng đồng