Về

One Community Health, trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận của bạn ở Sacramento.

Giá trị

Sau gần ba thập kỷ, niềm đam mê và giá trị của chúng tôi không thay đổi so với ngày thành lập. Nếu ai đó hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi làm công việc này, câu trả lời của chúng tôi vẫn như cũ. Chăm sóc sức khỏe không phải là một đặc ân; đó là một quyền của con người. Mọi người phải có cơ hội để đạt được sức khỏe tối ưu. Và như bây giờ, chúng tôi đã thực hiện công việc của mình là giúp các cá nhân và cộng đồng hạ thấp rào cản đối với sức khỏe. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển với tư cách là Một sức khỏe cộng đồng, trọng tâm của chúng tôi vẫn là mang mọi người đến với nhau thông qua khả năng tiếp cận nhiều hơn, cơ sở vật chất tốt hơn, dịch vụ toàn diện và chăm sóc nhân ái. Sự đa dạng của cộng đồng của chúng ta là điều làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và - cùng nhau - chúng ta là Một sức khỏe cộng đồng.

Tại One Community Health, chúng tôi coi trọng:

 

• Lãnh đạo chính trực trong một môi trường nhạy cảm về văn hóa 

 

• Những cá nhân được trao quyền, những người cảm thấy quyền sở hữu đối với sức khỏe của họ 

 

• Trách nhiệm xã hội và nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là về HIV / AIDS 

 

• Công bằng, bình đẳng, đa dạng thông qua việc tiếp cận được đảm bảo với các dịch vụ và tiến bộ nghiên cứu 

 

• Nhân ái, hiếu khách và hòa nhập 

 

• Hợp tác và đối tác để tối đa hóa nguồn lực