Cơ sở Midtown & Arden-Arcade Mở cửa vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng Cả hai cơ sở của One Community Health sẽ mở cửa vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng. Giờ hoạt động sẽ ...

One Community Health là nhà tài trợ cho Hòa bình và Thống nhất tại Triển lãm Đa dạng và Đi bộ trong Tháng 3 năm 2019. Chúng tôi sẽ cung cấp giáo dục trên...

Một sức khỏe cộng đồng được giới thiệu tại Ventanilla de Salud của Lãnh sự quán Mexico mỗi tháng một lần. Ventanilla de Salud giúp những người mới và tiếp tục sống...

One Community Health sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 25 tháng 12. Điều này bao gồm Cơ sở Midtown, Cơ sở Arden-Arcade và Tòa nhà Hành chính của chúng tôi. Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, Sức khỏe cộng đồng cả ngày, Midtown...