Nghề nghiệp

Tham gia nhóm One Community Health và giúp tạo sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác.

One Community Health là một trung tâm y tế cộng đồng tư nhân, phi lợi nhuận phục vụ khu vực Sacramento rộng lớn hơn. Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không phải là đặc quyền; đúng không? Mọi người nên có cơ hội để đạt được sức khỏe tối ưu.

Tuyển dụng

Tại One Community Health, chúng tôi đã thực hiện công việc của mình để giúp các cá nhân và cộng đồng của chúng tôi giảm các rào cản đối với sức khỏe. Bắt đầu tạo sự khác biệt trong cộng đồng của bạn và đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới bằng cách tham gia nhóm của chúng tôi tại One Community Health.

One Community Health là một Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang (FQHC) phát triển phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các nhóm dân cư khác nhau trong khu vực Sacramento. Chúng tôi là Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm cấp III, sử dụng phương pháp tiếp cận nhóm tích hợp để đáp ứng nhiều nhu cầu của bệnh nhân.

Chúng tôi đang tuyển dụng những người có sứ mệnh, tốt bụng, ấm áp và làm việc chăm chỉ, tận tâm với chất lượng chăm sóc và dịch vụ cao cấp. Văn hóa của chúng tôi tập trung vào các giá trị của chúng tôi về lòng trắc ẩn, trách nhiệm, sự tôn trọng và sự xuất sắc. Chúng tôi tự hào về sự bao gồm của chúng tôi và sự đa dạng của nhân viên và bệnh nhân của chúng tôi.

Một sức khỏe cộng đồng đã sẵn sàng cho sự phát triển và mở rộng. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình này khi chúng ta trở nên khỏe mạnh cùng nhau!

Danh sách công việc hiện tại

viVietnamese