Người bệnh

One Community Health cung cấp một loạt các lớp học dinh dưỡng và các cuộc họp nhóm về rượu và ma túy (AOD) để giúp bạn sống một cuộc sống lành mạnh hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về sự kiện này, xin vui lòng gọi 916 443-3299 và một trong những Đại diện Dịch vụ Bệnh nhân của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

?ang t?i !trpst#/trp-gettext>
  • Event has passed.

AOD 101

S? ki?n ??nh k?

Nằm trong tòa nhà A,
trên tầng 1,
trong phòng hội đồng Sequoia,
của khuôn viên Midtown.

Ghi chú: Đủ điều kiện dựa trên hướng dẫn cấp.

Chi ti?t

Ngày:
Tháng Sáu 16
Th?i gian:
2:00 chi? U - 3:30 chi? U

Địa chỉ

Khuôn viên trung tâm
1500 đường 21
Sacramento, CA 95811
916 443-3299
Chi tiết địa điểm