Đang tải Sự kiện
Người bệnh

Tại Một Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi cam kết giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

AOD 101

Sự kiện định kỳ

Nằm trong Tòa nhà A,
trên tầng 1,
trong Phòng họp Sequoia,
của Cơ sở Midtown.

Ghi chú: Tính đủ điều kiện dựa trên nguyên tắc tài trợ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 22
Thời gian:
2:00 chiều - 3:30 chiều

Địa chỉ nhà

Cơ sở Midtown
1500 21 Đường Sacramento, CA 95811
916 443-3299
Chi tiết vị trí

Người tổ chức

Một sức khỏe cộng đồng