Đang tải Sự kiện
Người bệnh

Tại Một Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi cam kết giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

Ban tư vấn người tiêu dùng (CAP)

Sự kiện định kỳ

VỊ TRÍ SỰ KIỆN:
Cơ sở Midtown (1500 Phố 21), Sequoia Conf. Rm, Bldg. A, Bảng 1

TÊN LIÊN HỆ SỰ KIỆN:
Alondra L. Thompson

SỐ LIÊN HỆ SỰ KIỆN:
916 443-3299

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 24
Thời gian:
3:00 chiều - 4:00 chiều

Địa chỉ nhà

Cơ sở Midtown
1500 21 Đường Sacramento, CA 95811
916 443-3299
Chi tiết vị trí