Phòng khám Tiêm chủng Pfizer Liều 1 Community COVID-19

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 9 tháng 4, 8 giờ sáng - 3 giờ chiều
Địa điểm: Trung tâm Serna, 5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824 (South Sac - 47th & Stockton Blvd)

Đối tác: Dignity Health, UC Davis và Sacramento County

Phòng khám Tiêm chủng Pfizer Liều 1 Community COVID-19

Cộng đồng COVID-19 1st Phòng khám chủng ngừa liều Pfizer

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 9 tháng 4, 8 giờ sáng - 3 giờ chiều

Địa điểm: Trung tâm Serna, 5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824 (South Sac - 47th & Stockton Blvd)

Link đăng ký:  https://www.caprepmod.org/reg/0156015291

Đối tác: Dignity Health, UC Davis và Sacramento County

 

Ø  1.050 liều sẽ được cung cấp tại phòng khám này và đăng ký trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước

Ø Phòng khám này mở cửa cho bất kỳ ai hiện đủ điều kiện dựa trên các cấp độ đủ điều kiện theo từng giai đoạn của Quận: https://www.saccounty.net/Documents/SacCountyVaccinatingNow%20Flyer.pdf

Ø Cá nhân PHẢI đăng ký trực tuyến để đặt lịch hẹn

Ø Những người được tiêm chủng sẽ được đăng ký liều tái khám thứ hai tại thời điểm họ được tiêm chủng

Ø Mỗi người đã đăng ký PHẢI mang theo một số mẫu giấy tờ tùy thân để xác minh tuổi của họ VÀ một bản sao xác nhận cuộc hẹn của họ đã được gửi qua email

Ø Có chỗ đậu xe trong khuôn viên (đây không phải là phòng khám có xe đưa đón)

Ø Cần có mặt nạ

Ø Người tham gia nên đến trước giờ hẹn 10 phút để làm thủ tục và chờ 15 phút sau khi tiêm chủng để theo dõi bất kỳ phản ứng phụ nào có thể xảy ra