Ngày MLK tại trường trung học Grant

Tâm trí, cơ thể, cộng đồng Soul Soul.

One Community Health sẽ cung cấp giáo dục sức khỏe về các dịch vụ và sàng lọc cho thanh thiếu niên.

https://www.evensi.us/north-area-mlk-march-2019-roberts-family-development-center/283865369

Trường trung học Grant Union
1400 Grand Avenue, Sacramento, CA 95838 (Cơ sở chính)

21 tháng 1, 10:30 sáng-3pm

 

Sự kiện

viVietnamese