Giờ điều chỉnh vào ngày MLK

Midtown & Arden-Arcade Campuses mở cửa vào thứ Hai, ngày 21 tháng 1

Cả hai cơ sở của One Community Health sẽ mở cửa vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 1.

Giờ làm việc sẽ là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Một sức khỏe cộng đồng
Khuôn viên trung tâm
1500 đường 21
Sacramento, CA 95811

916 443-3299

 

Một sức khỏe cộng đồng
Cơ sở Arden-Arcade
1442 Ethan Way, Suite 100
Sacramento, CA 95825

916 443-3299

Midtown & Arden-Arcade Campuses sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Sự kiện

viVietnamese