MLK tháng 3 cho giấc mơ

One Community Health là nhà tài trợ Hòa bình và Thống nhất tại Triển lãm Giấc mơ và sự đa dạng trong tháng 3 năm 2019.

Chúng tôi sẽ cung cấp giáo dục về các dịch vụ y tế và kiểm tra sức khỏe nhằm thúc đẩy sức khỏe tổng thể cho thanh thiếu niên và người trưởng thành.

Trung tâm hội nghị Sacramento
1400 J St, Sacramento, CA 95814

8:30 sáng Cài đặt 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều

 

Sự kiện

viVietnamese