Ventanilla de Salud

Một sức khỏe cộng đồng được giới thiệu tại Ventanilla de Salud của Lãnh sự quán Mexico mỗi tháng một lần.

Ventanilla de Salud giúp những người mới và tiếp tục sống trong khu vực được kiểm tra và tìm hiểu về việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe và duy trì sức khỏe tổng thể của họ.

Lãnh sự quán Mexico
2093 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834

9 giờ sáng đến 12 giờ đêm

Sự kiện

viVietnamese