Be a Quitter vào ngày 21 tháng 11

Tham gia vào đám đông và cùng nhau bỏ thuốc lá trong Great American Smokeout.

Great American Smokeout 2019

Bỏ thuốc lá không dễ dàng. Nó cần có thời gian. Và một kế hoạch. Bạn không cần phải ngừng hút thuốc trong một ngày. Bắt đầu với ngày đầu tiên. Hãy để sự kiện Great American Smokeout vào ngày 21 tháng 11 là ngày để bạn bắt đầu hành trình hướng tới cuộc sống không khói thuốc. Bạn sẽ cùng hàng nghìn người hút thuốc trên khắp đất nước thực hiện một bước quan trọng để hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ có thể giúp bạn tiếp cận các nguồn hỗ trợ và hỗ trợ bạn cần để cai nghiện.

 

Bỏ cuộc bắt đầu ở đây.