hình ảnh thang độ xám của Martin Luther King Jr

MLK March for the Dream

Một sức khỏe cộng đồng là nhà tài trợ Hòa bình và Thống nhất tại triển lãm đa dạng và đi bộ trong Tháng 3 năm 2019.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp giáo dục về các dịch vụ y tế của chúng tôi và khám sức khỏe để nâng cao sức khỏe tổng thể cho thanh niên và người lớn.

 

Trung tâm hội nghị Sacramento
1400 J St, Sacramento, CA 95814

8:30 sáng Thiết lập 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều

 

Tin tức gần đây