HIV âm tính?

California sẽ giúp thanh toán cho thuốc PrEP của bạn và các chi phí y tế liên quan.

Dùng PrEP? Nghĩ về nó? California vừa tung ra một chương trình mới để làm cho PrEP có giá phải chăng hơn! PrEP, hoặc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, là một loại thuốc hàng ngày mà những người âm tính với HIV có thể dùng để giảm cơ hội nhiễm HIV. PrEP làm giảm nguy cơ nhiễm HIV tới 99%.

Nếu bạn cần trợ giúp thanh toán cho PrEP, giờ đây bạn có thể đăng ký vào Chương trình Hỗ trợ PrEP toàn tiểu bang của California (PrEP-AP). Chương trình này được điều hành bởi Văn phòng AIDS của California và cung cấp hỗ trợ tài chính với thuốc PrEP và các chi phí y tế liên quan.

Nếu bạn có bảo hiểm (bao gồm cả Medicare và bảo hiểm tư nhân), PrEP-AP sẽ thanh toán cho tất cả các chi phí tự trả y tế liên quan đến PrEP bao gồm các khoản khấu trừ, các khoản đồng thanh toán và đồng bảo hiểm. Chương trình cũng sẽ chi trả mọi chi phí thuốc không được chương trình hỗ trợ đồng thanh toán của nhà sản xuất thuốc chi trả. Gilead, nhà sản xuất PrEP, có chương trình hỗ trợ đồng thanh toán sẽ chi trả tới $4.800 cho chi phí kê đơn của bạn.

Nếu bạn không có bảo hiểm, PrEP-AP sẽ thanh toán cho tất cả các chi phí y tế liên quan đến PrEP bao gồm thăm khám bác sĩ, xét nghiệm HIV và phòng thí nghiệm. Bạn sẽ có thể nhận được thuốc miễn phí thông qua chương trình hỗ trợ bệnh nhân của Gilead. Các cá nhân không có bảo hiểm phải đến nhà cung cấp trong Mạng lưới nhà cung cấp PrEP-AP của tiểu bang? để có chi phí y tế của họ được bảo hiểm.

Để đủ điều kiện tham gia PrEP-AP, bạn phải:

  • Có tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi ít hơn 500 phần trăm mức nghèo của liên bang (khoảng $60,700)
  • Ít nhất 18 tuổi, mặc dù cá nhân dưới 18 tuổi sẽ đủ điều kiện trong tương lai gần
  • Là cư dân của California? Bất kể tình trạng nhập cư
  • Không được bảo hiểm đầy đủ bởi Medi-Cal hoặc người trả tiền bên thứ ba khác

Nếu bạn muốn đăng ký vào PrEP-AP, hãy bắt đầu bằng cách truy cập One Community Health, một trong năm trang web đăng ký và nhà cung cấp tại tiểu bang. Một nhân viên ghi danh có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn đăng ký vào cả chương trình hỗ trợ của PrEP-AP và Gilead.

Tin tức gần đây

viVietnamese