Cam kết của một sức khỏe cộng đồng đối với trẻ em trong cộng đồng của chúng ta

One Community Health biết tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe là giữ cho trẻ em khỏe mạnh và phát triển mạnh mẽ.

Cả phòng khám Midtown và phòng khám Arden-Arcade đều cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em. Để giúp các gia đình biết, gần đây chúng tôi đã tham gia Kids Expo California, được tổ chức tại Cal Expo và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về tất cả các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm chăm sóc chính cho trẻ em, dịch vụ nha khoa và thị lực, cho hàng trăm người tham dự.

Gọi 916 443-3299 hoặc truy cập onecommunityhealth.com để tìm hiểu thêm về tất cả các dịch vụ toàn diện của chúng tôi.

Tin tức gần đây

viVietnamese