Nghị sĩ Ami Bera gần đây đã đến thăm Cơ sở Arden-Arcade của One Community Health.

Nghị sĩ Ami Bera gần đây đã đến thăm Cơ sở Arden-Arcade của One Community Health và được CEO Christy Ward tặng một chuyến tham quan. Nghị sĩ Bera, cũng là bác sĩ y khoa, đại diện cho 7 của Californiathứ tự khu vực quốc hội, bao gồm khu Arden Arcade của Hạt Sacramento.

Trong chuyến tham quan phòng khám Arden-Arcade của chúng tôi, anh ấy đã rất ấn tượng với sự phát triển của chúng tôi trong hơn 10 năm qua và rất vui khi các thành phần của anh ấy ở khu vực Sacramento rộng lớn hơn có quyền truy cập vào FQHC như One Community Health.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn về sự chăm sóc tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp cho tất cả các bệnh nhân của chúng tôi và đặc biệt là cho các bệnh nhân HIV của chúng tôi. Nghị sĩ Bera tiếp tục là tiếng nói quan trọng đối với chúng tôi tại Washington DC

Tin tức gần đây

viVietnamese