Thông tin COVID-19 cho người nhiễm HIV

Tác động của COVID-19 đối với người nhiễm HIV không được biết đến.

Bằng chứng hiện tại chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng tăng theo tuổi tác và với một số vấn đề y tế mãn tính. Tác động của COVID-19 đối với người nhiễm HIV không được biết đến. Bằng chứng hiện tại chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng tăng theo tuổi tác và với một số vấn đề y tế mãn tính. Trong một loạt trường hợp, độ tuổi trung bình của bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng là 66 tuổi và 72% có các bệnh đồng mắc bệnh tiềm ẩn, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, bệnh phổi mãn tính và ức chế miễn dịch.

Đọc thêm tại đây:  Thông tin về COVID-19 cho người nhiễm HIV

Tin tức gần đây

viVietnamese