Cập nhật COVID-19 từ một sức khỏe cộng đồng - Tháng 5 năm 2020

Trong phiên bản tháng trước, chúng tôi đã mô tả những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện để tránh lây lan COVID-19 giữa bệnh nhân và nhân viên. Chúng tôi tiếp tục thực hiện những hành động đó để ngăn chặn virus lây lan.

Tháng này chúng tôi muốn công bố một dịch vụ mới cho cộng đồng. Khi chúng tôi lần đầu tiên thấy rằng một trong bảy người đã mất việc, chúng tôi đã choáng váng. Bây giờ con số đó là một trong sáu người không còn làm việc nữa. Đó là điều đau lòng cho những người phải đối mặt với khó khăn này. Chúng tôi muốn giúp đỡ.

Chúng tôi muốn cung cấp cho mọi người Tài nguyên cộng đồng của chúng tôi dưới dạng trợ giúp cho những người có nhu cầu. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm thực phẩm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc giúp đăng ký các hình thức hỗ trợ khác, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần giúp đỡ trong việc điều hướng các hệ thống có thể giúp bạn trong thời gian khó khăn này. Không có phí để xem hoặc nói chuyện với ai đó.

Bạn có thể làm điều này theo hai cách? qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp Dù bằng cách nào, hãy gọi 916 443-3299 và yêu cầu nói chuyện hoặc đặt lịch hẹn với nhân viên của Community Resource. Chúng tôi rất vui được giúp đỡ.

 

Thông tin về Sức khỏe Tâm thần và Đối phó trong COVID-19

Sự bùng phát của bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) có thể gây căng thẳng cho mọi người. Sợ hãi và lo lắng về một căn bệnh có thể áp đảo và gây ra cảm xúc mạnh mẽ ở người lớn và trẻ em. Đối phó với căng thẳng sẽ làm cho bạn, những người bạn quan tâm và cộng đồng của bạn mạnh mẽ hơn.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

https://covid19.ca.gov/img/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf

Tin tức gần đây

viVietnamese