Đừng chờ đợi để nhận được sự chăm sóc mà bạn cần

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết cần gặp nhà cung cấp dịch vụ y tế, xin đừng ngần ngại nhận dịch vụ chăm sóc mà bạn cần. Tắt nó đi, có thể có nghĩa là những vấn đề lớn hơn trong tương lai.

Nếu bạn đã mất bảo hiểm, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm bảo hiểm trong thời gian khó khăn này.

Chúng tôi hiểu rằng mọi người đang lo lắng về việc đến một cơ sở y tế. Bạn có tùy chọn để có một chuyến thăm điện thoại, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn. Nếu bạn cần gặp chúng tôi trực tiếp, chúng tôi có biện pháp bảo vệ an toàn. Chúng tôi sàng lọc tất cả mọi người về các triệu chứng của COVID-19 và chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo bệnh nhân của chúng tôi cách xa nhau.

Nếu bạn cần nói chuyện với ai đó về các vấn đề sức khỏe tâm thần, chúng tôi cũng có thể sắp xếp điều đó.

Điều quan trọng là chăm sóc bản thân. Chúng tôi có thể giúp

Gọi 916 443-3299 và một trong những Đại diện Dịch vụ Bệnh nhân của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Tin tức gần đây

viVietnamese