Nhận thông tin về các mục tiêu sức khỏe của bạn

Cho dù mục tiêu của bạn là giảm cân, ăn nhiều trái cây và rau hay tập luyện cho cuộc thi đi bộ 5k, bạn sẽ thêm cơ hội thành công bằng cách thực hiện? THÔNG MINH? bàn thắng.

Đảm bảo mục tiêu của bạn là Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Thực tế và bao gồm Cam kết về Thời gian.

Riêng: Thêm một nửa chén rau vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Đo lường được: Giữ một bản ghi và ghi lại những nỗ lực mỗi ngày.

Thành tích: Hãy chắc chắn rằng mục tiêu không quá lớn để đạt được.

Thực tế: Đây có phải là một mục tiêu bạn đang tốt và có khả năng đạt được?

Cam kết về thời gian: Chọn một ngày để bắt đầu thực hiện mục tiêu của bạn và thực hiện các thay đổi nếu bạn cần để thành công.

Tin tức gần đây

viVietnamese