Hỗ trợ một bệnh nhân tiểu đường vì sức khỏe cộng đồng

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), hơn 100 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ hiện đang sống chung với bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

One Community Health cam kết cải thiện cuộc sống của bệnh nhân tiểu đường và giúp họ kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn. Trong các lần thăm khám tập trung vào bệnh tiểu đường được lên lịch đặc biệt, bệnh nhân sẽ được chăm sóc bệnh tiểu đường toàn diện dựa trên Tiêu chuẩn chăm sóc của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ 2019. Những chuyến thăm này sẽ bao gồm các phòng thí nghiệm cần thiết, giới thiệu đến các chuyên gia và điều chỉnh thuốc.

Chúng tôi muốn đảm bảo bệnh nhân có các công cụ và hỗ trợ để tìm hiểu thêm về bệnh tiểu đường và với sự giúp đỡ của nhà cung cấp, hãy thực hiện các bước để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Một nhà cung cấp của Health Health sẽ làm việc trực tiếp với bệnh nhân tiểu đường của họ để sắp xếp các chuyến thăm tập trung này.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của One Community Health và cách trở thành bệnh nhân bằng cách gọi 916 443-3299 hoặc truy cập onecommunityhealth.com.

Tin tức gần đây

viVietnamese