Có vấn đề trong việc giữ các Nghị quyết Năm mới của bạn?

Mẹo để thực hiện các quyết định trong năm mới của bạn

Làm (và giữ) quyết tâm năm mới có thể là thách thức. Điều quan trọng cần nhớ là năm mới không phải là lúc để tạo ra những thay đổi lớn nhưng là thời gian để suy ngẫm về năm vừa qua và cố gắng và thay đổi lối sống tích cực.

Có vấn đề trong việc giữ các Nghị quyết Năm mới của bạn?

Kiểm tra những lời khuyên từ Hiệp hội tâm lý Mỹ để giúp bạn thực hiện bất kỳ quyết định nào trong năm mới:

  • Khởi đầu nhỏ ? đưa ra nghị quyết mà bạn nghĩ rằng bạn có thể giữ.
  • Thay đổi một hành vi tại một thời điểm ? đừng quá tải và nghĩ rằng bạn phải đánh giá lại mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
  • Nói về nó ? chia sẻ kinh nghiệm của bạn với gia đình và bạn bè.
  • Đừng tự đánh mình ? hãy nhớ rằng những sai lầm nhỏ khi đạt được mục tiêu của bạn là hoàn toàn bình thường và ok.
  • Yêu cầu hỗ trợ ? nếu bạn cảm thấy quá tải hoặc không thể tự mình đạt được mục tiêu, hãy cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

Tin tức gần đây

viVietnamese