Người bệnh

Tại Một Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi cam kết giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua các dịch vụ y tế toàn diện, chất lượng cao.

OCH @ Oak Park Juneteenth Block Party

Esther's Park 3408 3rd ave, Sacramento

One Community Health will be tabling at the Juneteenth Block Party at 40 Acres on Saturday, June 17 from 4pm-9pm. Join us for FREE activities...